Nguyễn Hải Nam

Scrum Master tại Axon Active Việt Nam


Thông Tin Cá Nhân

Họ và Tên: Nguyễn Hải Nam

Địa Chỉ: Đà Nẵng, Việt Nam

Website: namcoi.com

Facebook: Nam Còi

Group: Nam Còi


Bằng Cấp


Kinh Nghiệm Làm Việc


Kỹ Năng